شبیر شیخی
شبیر شیخی
محصولات غذایی دردیس
صاحب غرفه:
محصولات غذایی دردیس

تجربیات خرید

با عکس کاملاً متفاوت بود و مزه خوبی هم نداشت
من هم لواشک آلبالو جز محصولاتم هست برای تست و مقایسه گرفتم و متاسفانه اصلا مزه آلبالو نمی داد. راستش اصلا مزه لواشک هم نمیداد. برای صاحب غرفه اگر دوست دارد نمونه می فرستم تا خودش مقایسه کند که لواشک آلبالو باید چطوری باشد
متاسفانه خیلی خشک و بدمزه بود.

پرسش و پاسخ ها

بدون پرسش و پاسخ