با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

نمایش برچسب کیف-سنتی

14 مورد شامل عبارت 'کیف-سنتی' در بخش های زیر پیدا شد:
کیف سنتی ماشته (مدل شقایق)
کیف سنتی ماشته (مدل شقایق)
کیف سنتی ماشته (مدل شقایق) [ 96.08.18, 5:15 ب.ظ ]
این کیف سنتی از پارچه‌ای به نام «ماشته» ساخته می‌شود. جنس نخ محصول از پشم خالص است. پشم خریداری شده از دامداران منطقه خراسان جنوبی، ریسیده و رنگرزی می‌شود. بعد در دارهای ماشته‌بافی تنیده می‌شود. پس از بافته شدن و تبدیل به پارچه شدن لمینت شده و پس از
کیف سنتی(مدل جلوجیب)
کیف سنتی(مدل جلوجیب)
کیف سنتی(مدل جلوجیب) [ 96.04.07, 3:01 ب.ظ ]
کیف سنتی، راحت، سبک این کیف سنتی از پارچه‌ای به نام «ماشته» ساخته می‌شود. جنس نخ محصول از پشم خالص است. پشم خریداری شده از دامداران منطقه خراسان جنوبی، ریسیده و رنگرزی می‌شود. بعد در دارهای ماشته‌بافی تنیده می‌شود. پس از بافته شدن و تبدیل به پارچه شدن لمینت شده و پس از برش خوردن به کیف سنتی تبدیل می‌شود. من این محصول را به شما پیشنهاد می‌کنم. چون: سبک و خوش‌رنگ است. به سالم بودن مواد اولیه‌اش اطمینان دارم و قیمتش نسبت به موارد مشابه پایین‌تر است.
کیف سنتی(مدل مدارکی متوسط)
کیف سنتی(مدل مدارکی متوسط)
کیف سنتی(مدل مدارکی متوسط) [ 96.10.23, 4:32 ب.ظ ]
کیف سنتی، تمام پشم، سبک و راحت این کیف سنتی از پارچه‌ای به نام «ماشته» ساخته می‌شود. جنس نخ محصول از پشم خالص است. پشم خریداری شده از دامداران منطقه خراسان جنوبی، ریسیده و رنگرزی می‌شود. بعد در دارهای ماشته‌بافی تنیده می‌شود. پس از بافته شدن و تبدیل به پارچه شدن لمینت شده و پس از برش خوردن به کیف سنتی تبدیل می‌شود. من این محصول را به شما پیشنهاد می‌کنم. چون: سبک و خوش‌رنگ است. به سالم بودن مواد اولیه‌اش اطمینان دارم و قیمتش نسبت به موارد مشابه پایین‌تر است.
کوله پشتی منگوله دار
کوله پشتی منگوله دار
کوله پشتی منگوله دار [ 96.04.07, 2:57 ب.ظ ]
کوله سنتی، تمام پشم، دستبافت این کیف سنتی از پارچه‌ای به نام «ماشته» ساخته می‌شود. جنس نخ محصول از پشم خالص است. پشم خریداری شده از دامداران منطقه خراسان جنوبی، ریسیده و رنگرزی می‌شود. بعد در دارهای ماشته‌بافی تنیده می‌شود. پس از بافته شدن و تبدیل به پارچه شدن لمینت شده و پس از برش خوردن به کیف سنتی تبدیل می‌شود. من این محصول را به شما پیشنهاد می‌کنم. چون: سبک و خوش‌رنگ است. به سالم بودن مواد اولیه‌اش اطمینان دارم و قیمتش نسبت به موارد مشابه پایین‌تر است.