با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

نمایش برچسب روغن-گیری-دستی

5 مورد شامل عبارت 'روغن-گیری-دستی' در بخش های زیر پیدا شد:
روغن کندش
روغن کندش
روغن کندش [ 96.08.24, 12:49 ق.ظ ]
کندش گیاهی است ریشه ای مانند کنگر فرنگی با برگ های سبز متمایل به سفید. این گیاه در کشور هندوستان رویش پیدا می کند و به صورت ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. ریشه این گیاه کاملا سیاه رنگ بوده و درون ریشه نیز زرد مایل به قهوه ای می باشد. روغن کندش برای