با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

نمایش برچسب روغن-کنجد

31 مورد شامل عبارت 'روغن-کنجد' در بخش های زیر پیدا شد:
روغن کنجد - نیم لیتری  (توزیع فقط تهران)
روغن کنجد - نیم لیتری (توزیع فقط تهران)
روغن کنجد - نیم لیتری (توزیع فقط تهران) [ 96.05.07, 12:54 ب.ظ ]
روغن کنجد به عنوان یک روغن با قیمت و کیفیت بالا شناخته می‌شود. این روغن بیشترین مقاومت و ماندگاری را در بین روغن‌های خوراکی با درصد بالای چربی غیراشباع دارد. نوع لیگنان و آنتی اکسیدان‌های طبیعی موجود در این روغن باعث بروز مقاومت بسیار بالا در برابر اکسیداسیونن و خواص فیزیولوژیکی ارزشمند روغن کنجد شده است.
روغن کنجد تانیل - یک لیتری
روغن کنجد تانیل - یک لیتری
روغن کنجد تانیل - یک لیتری [ 96.05.07, 12:53 ب.ظ ]
روغن کنجد به عنوان یک روغن با قیمت و کیفیت بالا شناخته می‌شود. این روغن بیشترین مقاومت و ماندگاری را در بین روغن‌های خوراکی با درصد بالای چربی غیراشباع دارد. نوع لیگنان و آنتی اکسیدان‌های طبیعی موجود در این روغن باعث بروز مقاومت بسیار بالا در برابر اکسیداسیونن و خواص فیزیولوژیکی ارزشمند روغن کنجد شده است.