با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

دست سازه های ناردانه

تولید کننده چند محصولی
خلاصه
دست سازه هایی از جنس خیال
محصولات غرفه
قصه محصول
همه چیز از یک سوزن کوچک شروع شد . سوزنی که می رفت تا برای روسری یک دختر گره ای باشد و آنرا محکم ببندد. وقتی فروخته شد ، به دنبال آن بقیه قصه هم ادامه دار شدند ..... دستبند . گردن آویز . انگشتر و ....
حالا با گذشت دوسال
هنوز هم از دیدن خرسندی و رضایت مشتری
خوشحال می شوم ....
رضایت مشتری برای من از همه چیز مهمتر است ....
آنچه در خیال دارید
به واقعیت مبدل میکنم.
درباره یک زندگی
درباره یک مکان
ارزشش را دارد
گواهی ها و تقدیرها
نگارخانه
نظرات سایر کاربران
نظرات شما