با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

آنژک

تولید کننده تک محصولی
خلاصه
فرشته هایی که همیشه مراقب خوبی هایمان هستند...فرشته هایی که موهایشان را اینقدر با علاقه و عشق میبافم که انگار موهای دخترکانم را....
آنژک به معنای فرشته ی کوچک است که کلمه ای فرانسوی ایرانیست...آنژه ی فرانسوی که با یک کاف تصغیر فارسی تبدیل شد به آنژک😊
قصه محصول
برای پسرکانم که استرس تنها خوابیدن در اتاقشان را داشتند،تصمیم گرفتم فرشته ای بسازم تا کنارشان باشد و بدانند کسی در نبود من هست که مراقبشان باشد ،این شد که اولین فرشته ی نمدی راساختم...آبی و سفید
و بعد از آن فرشته های رنگی مختلفی ساختم تا مراقب همه ی کودکان باشد.
درباره یک زندگی
من مادر دو پسرِ سیدِ کوچکِ شیرازی هستم که علاقه ی زیادی دارم به کارهای هنری، فعلا آنژک های رنگارنگم را برای شما با سلامی های عزیز آورده ام.
درباره یک مکان
در شهر زیبای شیراز...شهر گل و شعر و عرقیات...شهر عطرِ خوب بهار نارنج،شهر حافظ و سعدی...شهر برادر امام رضا،زندگی میکنم.
ارزشش را دارد
گواهی ها و تقدیرها
نگارخانه
نظرات سایر کاربران
نظرات شما