با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

شما هم یک دوربین توی جیبت داری!
شما هم یک دوربین توی جیبت داری!
شما هم یک دوربین توی جیبت داری!
تا حالا شده به خاطر دیدن یک عکس، تصمیم گرفته باشید آن را بخرید؟ راستی عکس‌های غرفه‌تان چطور است؟ مشتری‌ها با دیدنش ابرو بالا می‌اندازند؟ چرخی در بازار و چند غرفه که عکس‌های خوبی دارند. غرفه شما هم بین‌شان است؟
21 آبان 1396 نوشته باسلام 1 دیدگاه بخوانید
خبرنامه 3
خبرنامه 3
خبرنامه 3
یکشنبه های شلوغ پلوغ، تجربه خرید و ماجرای آشی که پخته شد! گوشه ای از اتفاق های این روزهای باسلام را از اینجا بخوانید:
14 آبان 1396 نوشته باسلام 1 دیدگاه بخوانید
درخواست ایجاد غرفه و شرایط تائید آن در سایت باسلام
درخواست ایجاد غرفه و شرایط تائید آن در سایت باسلام
درخواست ایجاد غرفه و شرایط تائید آن در سایت باسلام
روزانه تعداد زیادی درخواست برای ایجاد غرفه در سایت باسلام ثبت می‌شود. باسلام با کمال افتخار دوست دارد پذیرای کسب و کارهای باصفای شما باشد.
12 آبان 1396 نوشته باسلام 0 دیدگاه بخوانید