با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تجارتی پرسود با موجودی رام‌ناشدنی به نام شترمرغ!
تجارتی پرسود با موجودی رام‌ناشدنی به نام شترمرغ!
تجارتی پرسود با موجودی رام‌ناشدنی به نام شترمرغ!
آن طرفِ در بزرگ آهنی، یک مزرعه جمع و جور و پر از موجودات گردن‌دراز دوست داشتنی است. وارد که شدیم، شترمرغ‌ها از دور پیدا بود. چند سگ کوچک از گوشه کنار واق واق می‌کردند و دوست داشتیم این موجود لنگ دراز و گردن دراز و دوست داشتنی را بهتر ببینیم. آن هم در یکی از مزرعه هایی که آقای لطیفی در پرورش شترمرغ با آنها همکاری داشت
18 آذر 1396 نوشته تحریریه 0 دیدگاه بخوانید
ماجرای آن فروش فراموش ناشدنی در بازار هزار قصه + اعلام برگزیده و متن کامل ماجراهای فروش
ماجرای آن فروش فراموش ناشدنی در بازار هزار قصه + اعلام برگزیده و متن کامل ماجراهای فروش
ماجرای آن فروش فراموش ناشدنی در بازار هزار قصه + اعلام برگزیده و متن کامل ماجراهای فروش
در بازار هزار قصه باسلام هم هر غرفه‌دار و مشتری قصه‌ای شنیدنی دارد. (ماجرای آن فروش فراموش ناشدنی) هم تکه‌ای کاشی از این سقف‌های گنبدی بازار است. که داستان‌ها و قصه‌ها و خاطره‌های شما روز به روز کامل‌ترش می‌کند.
16 آذر 1396 نوشته تحریریه 0 دیدگاه بخوانید
تازه ترین خبرها از تازه نفس های دو (روز سوم)
تازه ترین خبرها از تازه نفس های دو (روز سوم)
تازه ترین خبرها از تازه نفس های دو (روز سوم)
رقابت سه هفته ای تازه نفس های دو، زمینه مناسبی است که غرفه دارها خودشان را در بازار و فروش و ارتقای خودشان محک بزنند. سعی ما این است که به صورت روزانه تازه ترین خبرهای این دوره را منتشر کنیم.
14 آذر 1396 نوشته تحریریه 0 دیدگاه بخوانید
خبرنامه 6
خبرنامه 6
خبرنامه 6
دومین دورهمی کاپیتان ها، اعلام اسامی غرفه دارهایی که در مسابقه آن فروش فراموش ناشدنی شرکت کرده بودند و مروری بر تیم های شرکت کننده در دومین دوره تازه نفس ها، بسته خبری شماره 6 است.
12 آذر 1396 نوشته باسلام 0 دیدگاه بخوانید
رنگین کمانی از کیسه‌های دست دوز!
رنگین کمانی از کیسه‌های دست دوز!
رنگین کمانی از کیسه‌های دست دوز!
دومین صندلی داغ باشگاه برای خانم موسوی با غرفه رنگین کمان برگزار شد. مدت زیادی نیست که ایشان وارد بازار اجتماعی سلام (باسلام) شده‌اند ولی در همین مدت پیشرفت خوبی داشته‌اند و بین غرفه‌‌دارها شناخته شده‌ هستند. خانم موسوی در دومین دوره تازه نفس‌ها هم کاپیتان شده‌اند و با تیمی که تشکیل داده‌اند رقابت داغی را پیش رو خواهند داشت.
11 آذر 1396 نوشته تحریریه 0 دیدگاه بخوانید