فروش ویژه صنایع دستی، گروه دوم

در فروش ویژه غرفه های روبانا، بهارگل، تاجماه و لاوامینز در فصل جایزه ها با بن handicrafts13 تا 10 هزار تومان تخفیف بگیرید.

دستبند فیروزه
صنایع دستی تاجماه

دستبند فیروزه

250,000 ریال
دستبند سنگهای رنگی
صنایع دستی تاجماه

دستبند سنگهای رنگی

250,000 ریال
دستبند فیروزه
صنایع دستی تاجماه

دستبند فیروزه

250,000 ریال
دستبند دو ردیفی دخترانه
صنایع دستی تاجماه

دستبند دو ردیفی دخترانه

250,000 ریال
دستبند دنا
صنایع دستی تاجماه

دستبند دنا

200,000 ریال
دستبند  ساحل
صنایع دستی تاجماه

دستبند ساحل

300,000 ریال
دستبند کشی سه ردیف
صنایع دستی تاجماه

دستبند کشی سه ردیف

180,000 ریال
دستبند انار سرخ
صنایع دستی تاجماه

دستبند انار سرخ

150,000 ریال