فروش ویژه صنایع دستی، گروه اول

در فروش ویژه غرفه های دکوگالری، زیورآلات سفالی پریوش، گروه هنری باستان یزد و فروشگاه هنری گره در فصل جایزه ها با بن handicrafts13 تا 10 هزار تومان تخفیف بگیرید.

گردن آویز کفشدوزک
زیورآلات سفالی پریوش

گردن آویز کفشدوزک

400,000 ریال
گردن آویز قلب
زیورآلات سفالی پریوش

گردن آویز قلب

150,000 ریال
انگشتر انار
زیورآلات سفالی پریوش

انگشتر انار

300,000 ریال
گردن آویز ماهی
زیورآلات سفالی پریوش

گردن آویز ماهی

250,000 ریال
گوشواره کتاب
زیورآلات سفالی پریوش

گوشواره کتاب

350,000 ریال
گردن آویز روباه سفالی
زیورآلات سفالی پریوش

گردن آویز روباه سفالی

200,000 ریال
ست زیور انار سرخ
زیورآلات سفالی پریوش

ست زیور انار سرخ

800,000 ریال
گردن آویز انار سرخ
زیورآلات سفالی پریوش

گردن آویز انار سرخ

250,000 ریال
نیم ست طرح بادگیر یزد
گروه تولیدی هنری باستان یزد

نیم ست طرح بادگیر یزد

1,350,000 ریال
ست گل و مرغ، طرح مرغ عاشق
گروه تولیدی هنری باستان یزد

ست گل و مرغ، طرح مرغ عاشق

1,250,000 ریال
ست طرح گل چهار پر
گروه تولیدی هنری باستان یزد

ست طرح گل چهار پر

1,850,000 ریال
دستبند قطاری ترمه و انگشترترمه
گروه تولیدی هنری باستان یزد

دستبند قطاری ترمه و انگشترترمه

1,400,000 ریال
ست طرح مینا
گروه تولیدی هنری باستان یزد

ست طرح مینا

2,250,000 ریال
تکدست مسی طرحدار
گروه تولیدی هنری باستان یزد

تکدست مسی طرحدار

250,000 ریال
ست طرح ماهی
گروه تولیدی هنری باستان یزد

ست طرح ماهی

1,900,000 ریال
انگشتر مس وسنگ
گروه تولیدی هنری باستان یزد

انگشتر مس وسنگ

200,000 ریال
گردنبند و دستبند طرح سرباز هخامنشی
گروه تولیدی هنری باستان یزد

گردنبند و دستبند طرح سرباز هخامنشی

1,100,000 ریال
ست طرح گل داوودی
گروه تولیدی هنری باستان یزد

ست طرح گل داوودی

1,650,000 ریال
روسری حریر ژورژت کد ۰۸
فروشگاه هنری گره

روسری حریر ژورژت کد ۰۸

315,000 ریال
روسری حریر ژورژت کد ۰۶
فروشگاه هنری گره

روسری حریر ژورژت کد ۰۶

315,000 ریال
روسری حریر ژورژت کد 01
فروشگاه هنری گره

روسری حریر ژورژت کد 01

280,000 ریال
روسری حریر ژورژت کد ۱۱
فروشگاه هنری گره

روسری حریر ژورژت کد ۱۱

270,000 ریال
روسری حریر ژوژت کد ۰۷
فروشگاه هنری گره

روسری حریر ژوژت کد ۰۷

315,000 ریال