با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تماس با ما


سلام. به بخش تماس با ما خوش آمدید. به هر بهانه‌ای با باسلام تماس بگیرید، خوشحال خواهیم شد. بسته به کاری که دارید، این‌ها راه‌های ارتباط با باسلام است. لطفا برای ارتباط تلفنی، فقط در ساعت‌های اداری تماس بگیرید.

 

بخش

شخص

تلفن

تلگرام

واحد خدمات مشتریان

(برای پیگیری سفار‌ش‌ها و ارتباط با تولیدکننده‌ها و غرفه‌دارها، پیشنهادها و انتقادها)

خانم ضرغام

۰۲۱۲۶۷۰۷۸۶۷

@Basalam_CRM

واحد عملیات باسلام

(برای راه‌اندازی غرفه، کمک گرفتن برای غرفه‌داری، معرفی تولیدکننده جدید و...)

آقای عساکره

آقای مدقق

آقای وطن‌خواه

۰۲۱۲۶۷۰۷۸۶۷

@Basalam_asakere1404

@Basalam_mudaqeq

@HosSein_IR

واحد اداری و مالی

(برای پیگیری قراردادها و تسویه حساب‌ها و امور مالی و اداری...)

آقای محمددوست

آقای توکلی

۰۲۵۳۲۸۱۴۴۲۵

@Mohammaddust

@basalamtavakoli

 

 

نشانی پستی: قم، شهرک پردیسان، پارک علم و فناوری استان قم، ساختمان مروارید ۹، طبقه اول، شرکت توسعه و تدبیر جوامع سلام، کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶. تلفن: ۰۲۵۳۲۸۱۴۴۲۵