با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

جهانگرد

می دونی پایتخت گلاب ایران کجاست؟؟؟
می دونی پایتخت گلاب ایران کجاست؟؟؟
می دونی پایتخت گلاب ایران کجاست؟؟؟

می دونی خاله لیلا کیه؟ یا مثلا کوچه های آشتی کنون چیه؟ یا اصلا می دونی پایتخت گلاب ایران کجاست؟ حتما میگید قمصر کاشان! اشتباهه دیگه؛ پایتختش همین جاس؛ تماشا کنید ...

 

شادگان، ونیز ایران
شادگان، ونیز ایران
شادگان، ونیز ایران

پیش به سوی ونیز ایران؛
جای کسب و کارهای اصیل تالاب شادگان، سومین تالاب بزرگ جهان؛
جای شادگانی ها در باسلام خالی است.

شادگان منطقه ای است در دل هورهای پرآب جنوب. چندین روستا در میان رودهای پرآب که مردم برای رفت و آمد به آن، مثل ونیز با قایق از خیابان های آبی میگذرند.

کسب و کار مردم شادگان چیست؟
 عمده ی کسب و کارهای این منطقه حول خرما و صیدهای آبی شکل گرفته.
کسب و کارهایی که نظیرش را ما در این منطقه های بدون هور و خرما، کمتر دیده ایم.