با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

سفرنامه

لالجین ؛ پایتخت سفال جهان
لالجین ؛ پایتخت سفال جهان
لالجین ؛ پایتخت سفال جهان

همین‌طور که توی شهر چرخ می‌زدیم چیزی جز کارگاه و فروشگاه ندیدم. دیواربه‌دیوار، خیابان به خیابان، کوچه و پس‌کوچه‌ها پر از کارگاه‌های سفال‌گری بود و فروشگاه‌هایی که نمایشگاهِ  عرضه و تولید محصولات بودند. شهر که نیست. هشتاد درصد بلکم بیشتر از مردم مشغول سفال‌گری بودند.

 گلابگیری برزک
گلابگیری برزک
گلابگیری برزک

محله ها انگار تابلو های نقاشی شده ی قدیمی باشند. از خانه های قدیمی کاه گلی گرفته تا کوچه های که ختم می شدند به کارگاه های گلاب گیری. هر گارگاه برای خودش موزه ایی بود دیدنی. عکس که می گرفتیم خودکار تبدیل می شد به کارت پستال.