با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

راهنمای محصولات

روغن کنجد با روش پرس سرد )cold press(
روغن کنجد با روش پرس سرد )cold press(
روغن کنجد با روش پرس سرد )cold press(

این روزها بحث روغن‌های گیاهی و روغن‌های خالی از افزودنی و یا نگهدارنده‌های شیمیایی برای کسانی که به سلامتی خود اهمیت می‌دهند بحث جذابی است. روغن کنجد یکی از همین روغن‌های پرطرفدار است. خانم زهرا عابدینی در این یادداشت کوتاه به ما گونه‌ دیگری از روغن گرفتن از کنجد را به ما می‌گوید. یعنی فرآوری روغن کنجد به روش پرس سرد

روش‌های نگهداری و شست و شوی "پته"
روش‌های نگهداری و شست و شوی "پته"
روش‌های نگهداری و شست و شوی "پته"

این یادداشت آشنایی با پته نیست. بلکه یک قدم جلوتر و درباره شست و شو و روش‌های نگهداری از آن است. پته دوزی نوعی رودوزی ایرانی است روی پارچه. بخیه‌های نخی و رنگی که تمام سطح پارچه را با نقش‌هایی ذهنی می‌پوشاند. این یادداشت را غرفه پته سرای خاتون فرستاده است.