با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تحلیل غرفه

تحلیل غرفه پرنیان بافت
تحلیل غرفه پرنیان بافت
تحلیل غرفه پرنیان بافت

غرفه "پرنیان بافت" محصولات متنوعی را تولید می کند شامل بافندگی با قلاب و میل ، کیف دست دوز و پتو ، سیسمونی لباس نوزاد وسایل آشپزخانه و سبد های متنوع ، در ادامه تحلیلی درباره محتوای متنی و عکسی آن خواهیم داشت.