با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تجربه ی مشتریان

تجربه خرید یک سبد از غرفه انیس آذین
تجربه خرید یک سبد از غرفه انیس آذین
تجربه خرید یک سبد از غرفه انیس آذین

دقیقا یکسال پیش بود که شروع کردم به تغییر دکوراسیون اتاق خوابم.... کاغذ دیواری، پرده،تخت، میز آرایش....انتخاب همه ی این ها کلی وقت گرفت و البته به شیرینی گذشت. تا اینکه رسیدم به جزییات.. و جینگیلیجات میز آرایش..