با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تحریریه

اسپیورلینا چیست و چه فایده ای دارد؟
اسپیورلینا چیست و چه فایده ای دارد؟
اسپیورلینا چیست و چه فایده ای دارد؟

یکی از مغذی ترین مواد طبیعی است که تا کنون مورد استفادۀ بشر قرار گرفته است. بیش از نیمی از اسپیرولینا را پروتئین و و کمی کربوهیدرات تشکیل میدهد که مادۀ اصلی مورد نیاز بدن برای سوخت و ساز و تولید ماهیچه است.

سرمه چیست و چه خواصی دارد؟
سرمه چیست و چه خواصی دارد؟
سرمه چیست و چه خواصی دارد؟

آرایش چشم مهم‌ترین بخش آرایش در طول تاریخ محسوب می شده؛ در مصر باستان براي شفاف‌تر و بزرگ‌تر نشان دادن چشم‌ها، دوده چراغ را به ابرو می‌زدند ودور چشم‌ها را با آن سیاه می‌کردند.